Algemene voorwaarden 2021

[hupso_hide]

 

Indien u een boeking maakt bij LoosdrechtVakantie (telefonisch of per e-mail), betekent dit automatisch dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van LoosdrechtVakantie.

 LoosdrechtVakantie  gaat er tevens van uit dat u de informatie op de website goed hebt doorgenomen.

 

VERHUUR EN HUUR

a. Het gehuurde mag door niet meer dan 5 volwassenen worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.

b. Huisdieren niet toegestaan. Eventueel in overleg. Kosten € 15,- per huisdier per dag

c.  Linnengoed/handdoeken zijn, indien gewenst, voor  €50,- per persoon te huur.

d. De eindschoonmaak bedraagt €50,-.

e. Roken is binnen niet toegestaan.

 

Huurperioden
Het vakantieverblijf  wordt per week verhuurd van zaterdag tot zaterdag .

 AANTAL PERSONEN

Het object is geschikt voor maximaal vijf volwassen personen. Mocht er, na overleg, in het gehuurde meer dan vijf personen overnachten €80,-(week) per persoon in rekening gebracht.

Reservering en betaling
Na de te ontvangen reservering ontvangt de huurder bij wijze van bevestiging per email een overeenkomst .  Van  het totale huurbedrag moet 50% binnen tien dagen na bevestigingdatum  zijn betaald. Het restantbedrag inclusief borg dient uiterlijk drie weken voor de ingangsdatum van de huurperiode voldaan te zijn. Bij gebreke van tijdige betalingen is verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst te annuleren.

Aansprakelijkheid
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder tijdens het verblijf in het vakantiehuis lijdt, bijvoorbeeld als gevolg van diefstal, inbraak of verwonding, als gevolg van niet-functioneren van technische apparaten, het uitvallen van voorzieningen of anderszins. De huurder is aansprakelijk voor verlies van sleutels of alle schade die tijdens het verblijf in het vakantieverblijf door hemzelf of derden wordt toegebracht aan het huis zelf, de inventaris, boot, motor  en het eiland, behoudens indien en voor zover de huurder aannemelijk maakt dat de schade het gevolg is van normale slijtage. De borgsom bedraagt €350,-    

 De borgsom zal, na controle, binnen twee weken op het aangegeven rekeningnummer worden teruggestort.

 ANNULERING

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.
Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot drie weken vóór de begindatum van de huur­periode, blijft hij 50% van de huurprijs verschuldigd hierna blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst zal de huurder door de verhuurder om 15:00 uur worden opgewacht en op de dag van vertrek om 10 uur zal de sleuteloverdracht zijn. Aankomst buiten deze dagen en tijdens is slechts mogelijk met instemming van verhuurder en met inachtneming van de daarbij gemaakte afspraken. Bij vertrek moeten  alle etenswaren uit het huis zijn verwijderd, moeten de koelkast, de kookplaat, de combimagnetron en de BBQ schoon zijn, mag geen vuile vaat achterblijven en moet afval zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde vuilnisbak.

VERPLICHTINGEN VERHUURDER

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeen­gekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.
Energiekosten

Bij normaal verbruik is de elektriciteit bij de huurprijs inbegrepen. Bij bovenmatig gebruik zal het extra verbruik in rekening worden gebracht.

 Niet toegestaan

Groepen, feesten en tenten op het eiland plaatsen is niet toegestaan.