Loosdrechtse Plassen

[hupso_hide]

De oorsprong van de Loosdrechtse Plassen is terug te voeren op de vervening. Door die vervening werd steeds meer land omgevormd tot water. Op de resterende smalle eilandjes (de legakkers) werd de bagger te drogen gelegd die uit het aanliggende water werd getrokken (de trekgaten), zodat daar turven van gestoken konden worden.

Nadien hebben wind en golfslag vat gekregen op de smalle eilanden, die geleidelijk aan verdwenen en er grote wateroppervlakten ontstonden. Aan de westzijde van de plassen zijn nog omvangrijke complexen legakkers overgebleven.

Recreatieve mogelijkheden
Het Loosdrechts Plassengebied is bij uitstek geschikt voor de watersport: zeilen, roeien, kanoën, waterskiën en snelle motorbootvaart is allemaal mogelijk. In het plassengebied ligt een vijftal openbare recreatie-eilanden, met in totaal ca. 240 ligplaatsen. Aan de westkant van de plassen liggen nog afmeerplaatsen bestaande uit palen met gordingen.

Voor gehandicapte watersporters is er het eiland Robinson Crusoë waar een prachtige aangepaste overnachtingaccommodatie staat, met een uitgebreide vloot van aangepaste schepen.
Aan de zuidkant van de Vijfde Plas ligt het grote dagrecreatieterrein De Strook, bereikbaar vanaf de Nieuweweg en – uiteraard – vanaf het water.
In de kern van Oud Loosdrecht aan de Vuntusplas ligt het Vuntusstrand, dat in beheer is bij de gemeente Wijdemeren.
Rondom de plassen liggen tal van watersportbedrijven: botenbouwers en -reparateurs, botenverhuurders, scheepsmakelaars, zeilmakerijen, rondvaarbedrijven, zeil- en waterskischolen enz. Ook ontbreekt natuurlijk de horeca en de verblijfsrecreatie niet. Op de plassen is voorts een aantal watersportverenigingen actief.

Waterkaart Loosdrechtse Plassen
Waterkaart Loosdrechtse Plassen